Pelaksanaan sholat ‘idul adkha dan pemotongan hewan qurban 1441 h

Dalam Pelaksanaan sholat ‘idhul adkha 1441 h / 2020 M dan pelaksanaan qurban¬† dalam situasi Tatanan kebiasaan baru dalam Pencegahan wabah pandemi covid-19 kecamatan sawoo Kabupaten Ponorogo dalam plaksanaanya tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19

adapun data pelaksanannya sebagai berikut :

DATA KEGIATAN SHOLAT ‘IDUL ADHA 1441 H
 KECAMATAN SAWOO KABUPATEN POOROGO
NO DESA TEMPAT PELAKSANAAN SHOLAT JUMLAH TEMPAT PENYEMBELIHAN JUMLAH HEWAN QURBAN
LEMBU KAMBING
1 Temon 1 Masjid Miftahul Jannah 14 4
2 Amasjid Al Ihlash 1
3 Masjid Al Ijtihad 7
4 Masjid Sabilil Istiqomah 2
5 Masjid Daarul Huda 7
6 Masjid Attawabin 2
7 Masjid Daarul Salam 1 7
8 Masjid Biturrahman 1 3
9 Masjid Al Kautsar 6
10 Masjid Al Azhar 3
11 Assakinah 5
12 Masjid Mutaqin 1 5
13 Masjid Sabilil I’tikaf 7
14 Masjid Daarul Tauhid 5
JUMLAH 3 64
2 Kori 1 Masjid Azzazul Muttaqin 8 1 28
2 Masjid Baitul Muhlishin 1 16
3 Masjid Al Mu’minun 6
4 Masjid Hidayatul Mubtadin 1 3
5 Masjid Attahmid 1 22
6 Masjid Muqoma Mahmuda 4
7 Masjid Al Ihlash 7
8 Masjid ‘Ibadurrahman 3 5
JUMLAH 7 91
3 Grogol 1 Masjid Baitul Muttaqin 10 10 87
2 Masjid Miftahus Salam
3 Masjid Baiturrahman
4 Masjid Almukhoir
5 Masjid Mzinodo
6 Masjid Abdullah
7 Masjid Nurul Qur’an Abdullah
8 Masjid Ringin Agung
9 Masjid Muhawwis
10 Masjid Sarah Abdullah Addakhil Rohimallah
JUMLAH 10 87
4 Prayungan 1 Masjid LDII Brajan 12 3 1
2 Masjid Jami’ 2 2
3 Masjid Arrahman Ngimo 1 2
4 Musholla Al Fajar 4
5 Mushollaa Arrahman 2
6 Masjid Arrahman LDII Ngimo 1
7 Masjid Arrahmah Brajan 5 3
8 Masjid Al Falah Brajan 1 12
9 Masjid ‘Ibadurrahman Gampeng 9
10 Musholla Al Falah 4
11 Musholla Slamet 1
12 Musholla Ki Jemono 1 3
JUMLAH 14 43
5 Bondrang 1 Masjid Jami’ Annawawi 5 12
2 Masjid Annajah 20
3 Masjid Al Barkah 1 23
4 Masjid Thoriqul Jannah 20
JUMLAH 1 75
6 Ngindeng 1 Masjid Baitul mukminin 3 1 2
2 Masjid al-hadi 17
3 Masjid Baitul muttaqin 2
JUMLAH 1 21
7 Tempuran 1 Masjid An Nuur 4 4
2 Masjid Al Falah 4
3 Masjid Baitul Mu’minin 5
4 Masjid Al Hidayah 8
JUMLAH 0 21
8 Tumpuk 1 Masjid Al Halim 20 3
2 Masjid Baiturrahim 1
3 Masjid Al Iman 2
4 Masjid Alhidayah 1
5 Masjid Annur Jannah 2
6 Masjid Al Jannah 4
7 Masjid Arrahmah 1 6
8 Masjidl Aqso 6
9 Masjid Miftahul Jannah 1
10 Masjid Baitul Musthofa 3
11 Masjid Hidayatolibin 3
12 Masjid Al Hidayah 5
13 Masjid Daaru Najah 2
14 Masjid Baiturrahmah 2
15 Masjid Al Ihlas 2
16 Masjid Annur 1 4
17 Masjid Baitul Lillah 1 2
18 Masjid Nurul Huda 4
19 Masjid Baiturrahman
20 Masjid Al Ihlash 1
21 Masjid Al hudha 4
JUMLAH 4 57
9 Ketro 1 Masjid Baitussalamah 4 3 38
2 Masjid Arrahim
3 Masjid Yusus Riyadul Jannah
4 Masjid Al Barokah
JUMLAH 3 38
10 Pangkal 1 Masjid Al Amiin 13 12
2 Masjid Al Ihlas 8
3 Masjid Al Mustaqim 1 14
4 Masjid Daarul Ulum 20
5 Masjid Al Falah 1 10
6 Masjid Al Huda 9
7 Masjid Annur 12
8 Masjid Almukminun 13
9 Masjid Al BArokah 2 2
10 Masjid Alfajar 1 12
11 Masjid Ibnu Salam 4
12 Masjid Al Mauun 4
13 MTA 4 15
JUMLAH 9 135
11 Tugurejo 1 Masjid Baitul Mukminin 3 6 50
2 Masjid Baitul Muhlisin
3 Masjid Babbusalam
JUMLAH 6 50
12 Sawoo 1 Masjid Al Falah 8 19 22
2 Masjid Almustaqim
3 Masjid Baiturrahman
4 Masjid Sabilurrahmah
5 Masjid Arrahmah
6 Masjid Al Iktikaf
7 Masjid Al Jasiyah
8 Masjid Al Falah
19 22
13 Sriti 1 Masjid Hidayatullah 7 2 31
2 Masjid Arrahmat
3 Masjid Arrahmah
4 Masjid Al Amiin
5 Masjid Al Kholil
6 Masjid Al Barokah
7 Masjid Al Fajar
JUMLAH 2 31
14 Tumpakpelem 1 Masjid Al Muttaqin 19 5 78
2 Musholla Baitul Mukminin
3 Masjid Al BArokah
4 Musholla Nurul Taqwa
5 Musholla Baitul Mukminin
6 Musholla Baitul Rahman
7 Masjid Attaqwa
8 Musholla Al Hidayah
9 Musholla Baitul Tolibin
10 Musholla Al Fatah
11 Masjid Daaru Salam
12 Masjid Daarul Muttaqin
13 Masjid Daarul Muttolibin
14 Musholla Daarul Muttaqin
15 Masjid Darul Salam
16 Masjid Baitul Jannah
17 Musholla Al Hidayah
18 Masjid Al Mubaroh
19 Masjid Ibnu Hasan
JUMLAH 5 78
JUMLAH KESELURUHAN 130 84 813

FOTO PELAKSANAAN SHOLAT ‘IDHUL ADKHA 1441 H KECAMATAN SAWOO

FOTO PELAKSANAAN QURBAN