SAWOO

 

Web site : Pemerintah Desa Sawoo Kecamatan Sawoo

DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SAWOO TAHUN 2022
 TAHUN  2022  KECAMATAN SAWOO
NO
D E S A
NAMA KETUA RT
A L A M A T
NOMOR HP
PEKERJAAN
DUKUH RT / RW
7 SAWOO 1 TRIAJI SETIAWAN Dukuh Sawoo RT.01 RW.01 0852 3327 8789 SWASTA
2 TEGUH IMANTO Dukuh Sawoo RT.01 RW.02 0852 3465 9354 SWASTA
3 SUTRISNO Dukuh Sawoo RT.01 RW.03 0821 4322 9592 PETANI
4 ABDUL MUKTI Dukuh Sawoo RT.01 RW.04 0823 7312 2696 SWASTA
5 SUGENG WAHYUDI Dukuh Sawoo RT.02 RW.01 0852 3377 0304 SWASTA
6 BUDI SETIAWAN Dukuh Sawoo RT.02 RW.02 0813 5940 6889 SWASTA
7 CAHYONO Dukuh Sawoo RT.02 RW.03 0813 3140 1712 SWASTA
8 MISMAN Dukuh Sawoo RT.02 RW.04 0823 3030 6228 PETANI
9 SUPRIYANTO Dukuh Sawoo RT.02 RW.05 0823 3344 7072 PETANI
10 MUJIONO Dukuh Sawoo RT.03 RW.01 0812 3176 9339 PETANI
11 MURYANTO Dukuh Sawoo RT.03 RW.02 0852 3571 7899 PENSIUNAN
12 JEMONO Dukuh Sawoo RT.03 RW.03 0821 4290 4079 PETANI
13 SUTRIS Dukuh Sawoo RT.04 RW.01 0823 3788 5729 PETANI
14 YANTO Dukuh Sawoo RT.04 RW.02 0823 3173 7683 PETANI
15 KATELIN Dukuh Sawoo RT.04 RW.03 0852 1891 5685 PETANI
16 PANUT Dukuh Sawoo RT.04 RW.04 0823 0226 0534 PETANI
17 SOIMUN Dukuh Sawoo RT.04 RW.05 0823 1049 9531 PETANI
18 SUKAMTO Dukuh Sawoo RT.04 RW.06 0852 5981 9525 PETANI
19 SABAR Dukuh Kleco RT.01 RW.01 0812 2565 8042 PETANI
20 SOIKUN Dukuh Kleco RT.01 RW.02 0823 3359 0646 PETANI
21 SUYITNO Dukuh Kleco RT.01 RW.03 0896 8082 0300 PETANI
22 TOHA Dukuh Kleco RT.01 RW.04 0823 3448 0122 PETANI
23 SOIRIN Dukuh Kleco RT.01 RW.05 0823 3504 1115 PETANI
24 TUKIJO Dukuh Kleco RT.01 RW.06 0852 3374 0266 PETANI
25 JEMARI Dukuh Kleco RT.02 RW.01 0858 5049 5818 PETANI
26 SUWITO Dukuh Kleco RT.02 RW.02 0888 0520 0399 PETANI
27 SOIRIN Dukuh Kleco RT.02 RW.03 0853 3085 9417 PETANI
28 KATENUN Dukuh Kleco RT.02 RW.04 0852 3118 0994 PETANI
29 SUYITNO Dukuh Kleco RT.02 RW.05 0852 3287 4922 PETANI
30 SUYONO Dukuh Kleco RT.02 RW.06 0822 2894 1559 PETANI
31 MUHAIMIN Dukuh Kleco RT.02 RW.07 0852 5791 3921 PETANI
32 KATENUN Dukuh Kacangan RT.01 RW.01 0852 8466 0777 PETANI
33 MISMUN Dukuh Kacangan RT.01 RW.02 0813 7268 7025 PETANI
34 KASEMIN Dukuh Kacangan RT.01 RW.03 0823 0100 4801 PETANI
35 JARNO Dukuh Kacangan RT.01 RW.04 0823 3307 2883 PETANI
36 SUNARTO Dukuh Kacangan RT.01 RW.05 0823 3845 2855 PETANI
37 SARNUN Dukuh Kacangan RT.01 RW.06 0852 3075 9558 PETANI
38 TUMIKUN Dukuh Kacangan RT.01 RW.07 0852 3090 4770 PETANI
39 SUNARDI Dukuh Kacangan RT.01 RW.08 0819 4610 7335 PETANI
40 HADI SUCIPTO Dukuh Kacangan RT.02 RW.01 0812 3413 9879 PETANI
41 MESIYAR Dukuh Kacangan RT.02 RW.02 0812 3480 8160 PETANI
42 VIRGO SUKIRIAWAN Dukuh Kacangan RT.02 RW.03 0853 3539 3566 PETANI
43 SISWANTO Dukuh Kacangan RT.02 RW.04 0823 3383 9195 PETANI
44 BARIS Dukuh Kacangan RT.02 RW.05 0853 3404 8393 PETANI
45 MARWIN Dukuh Kacangan RT.02 RW.06 0852 0458 6592 PETANI
46 M. NURDASIN Dukuh Kacangan RT.02 RW.07 0858 1604 3415 PETANI
47 SETYO UTOMO Dukuh Kacangan RT.02 RW.08 0857 9067 1888 PETANI
48 SOIKUN Dukuh Ngemplak RT.01 RW.01 0823 0117 9977 PETANI
49 BANDI Dukuh Ngemplak RT.01 RW.02 0852 3399 8194 PETANI
50 MESELAN Dukuh Ngemplak RT.01 RW.03 0852 3886 4025 PETANI
51 KARLAN Dukuh Ngemplak RT.01 RW.04 0857 4863 4957 PETANI
52 JUWADI Dukuh Ngemplak RT.01 RW.05 0813 5991 7408 PETANI
53 JEMARI Dukuh Ngemplak RT.01 RW.06 0852 0459 7254 PETANI
54 JARNI Dukuh Ngemplak RT.02 RW.01 0852 3505 9429 PETANI
55 M. SUGITO Dukuh Ngemplak RT.02 RW.02 0823 9532 0289 PETANI
56 ARISTONO Dukuh Ngemplak RT.02 RW.03 0895 2407 3460 PETANI
57 TUMIKUN Dukuh Ngemplak RT.02 RW.04 0896 6850 7463 PETANI
58 MULYANI Dukuh Ngemplak RT.02 RW.05 0855 5961 7397 PETANI
59 SUTAMSI Dukuh Kocor RT.01 RW.01 0823 3036 4266 PETANI
60 KUSNIN Dukuh Kocor RT.01 RW.02 0852 3601 2350 PETANI
61 MESENO Dukuh Kocor RT.01 RW.03 0852 7437 7524 PETANI
62 GUWANTO Dukuh Kocor RT.02 RW.01 0821 4290 0911 PETANI
63 HARIPIN Dukuh Kocor RT.02 RW.02 0823 3337 3445 PETANI
64 TIMBUL HADI PRAYITNO Dukuh Kocor RT.02 RW.03 0852 0504 8001 PETANI

 

berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOO
NOMOR : 144/12/405.32.15/7/2019
TANGGAL : 18 Pebruari 2019
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOO
NOMOR : 144/13/405.32.15/7/2019
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA SAWOO
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO MELALUI MUTASI

Desa Sawoo Merupakan desa yang memiliki sejarah  dari kesultanan Surokarto hadiningrat sehingga tiap tahun dilaksanakan Kirab Pusaka Dora Manggala dilaksanakan sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang, sehingga Kirab Pusaka Dora Manggala ini merupakan agenda rutin setiap tahun di Kecamatan Sawoo. di mulai dari petilasan Sunan Kumbul menuju Kecamatan sawoo singgh di maqom Patih Brojonoto Desa Prayungan, Ki Patih Brojonoto adalah Patih Kartosuro yang pada waktu itu dari Ponorogo menuju Sawoo, ada kejadian dan akhirnya Ki Brojonoto gugur. Beliau dimakamkan di jurusan Ponorogo-Trenggalek. Tempat makam Ki Parih Brojonoto disebut Brojonatan. Dan sekarang dinamakan Dukuh Brajan.

Kirab pusaka Dora Manggala dilaksanakan dari petilasan Sunan Kumbul Sawoo menuju ke Kecamatan Sawoo dan sebelumnya singgah sebentar di makam Brojonoto Dukuh Brajan Desa Prayungan melaksanakan tabur bunga.
Kirab dilaksanakan dengan naik kereta dan diikuti oleh:
1. Bapak Bupati Ponorogo beserta Ibu Bupati
2. Rombongan dari Kraton Surakarta Hadiningrat
3. Camat dan Muspika Sarimbit
4. Seluruh Kepala Dinas/Instansi wilayah Kecamatan Sawoo sarimbit
5. Seluruh Kepala Desa sarimbit se Kecamatan Sawoo
6. Pembawa pusaka, prajurit dan dayang-dayang dengan jalan kaki

Maksud dan Tujuan kegiatan tersebut adalah:
1. Memberikan pelajaran kepada masyarakat arti pentingnya sejarah
2. Memberikan aspirasi dan motivasi serta semangat perjuangan.
3. Memberikan suri Tauladan dan kebanggaan bagi masyarakat Kecamatan Sawoo
4. Memberikan hiburan dan tontonan Kepada masyarakat Sawoo

SEJARAH ASAL MUASAL DESA SAWOO (dalam Bahasa Jawa)
Wiwit kompeni walandi ngedegaken kitha Batavia, kathah bangsa Cina ingkang dhateng bebadra ing mriku, Nanging sangsaya dangu cacahipun kekathahen. Mila mekaten Kumpeni walandi kepeksa mangsulaken (mendeportasi) bangsa Cina ingkang mboten gadhah pedamelan maton. Sumebar wartos bilih Cina ingkang dipun deportasi menika ing satengahing lampah dipun cemplungaken wonten ing tengahipun seganten. Meski kemawon Cina ingkang wonten ing Batavia sami kuwatos lan ajrih. Kathah ingkang medal saking kitha sami siyaga kanthi sawernaning gegaman Handulu kawontenan mekaten, Kumpeni ugi ajrih.
Rikalanipun wulan oktober 1740 kedadosan kebesmen ing griyanipun Cina, kumpeni walandi nginten bilih Cina badhe ngamuk. Mila kumpeni walandi lajeng ngrumiyini mejahi tiyang-tiyang Cina, ingkang laminipun ngantos sekawanan dinten. Ewon bangsa Cina kaprejaya lan atusan griya dipun besmi.
Bangsa Cina ing jawi tengah sami kebrongot manahipun dupi mireng pawartos kasebat. Lajeng damel pasukan perang lumawan walandi. Ing tahun 1741-1743, kabiyantu dening Sunan Paku Buwono II ingkang nyepeng panguwaos tahun 1727-1749. Kedadosan menika kasebat “Perang Pacinan”. Nanging kumpeni kanthi pambiyantunipun adipati amangkurat IV saget ngawonaken pasukan Cina. Paku Buwana II gigrig manahipun. Sesampunipun dipun penggaleih, lajeng purun manunggil malih kaliyan walandi.

Pirsa glagat ingkang mekaten kaanggep Paku Buwana II mboten jejeg ing penggalih. Mila kaum ingkang anti walandi langkung-langkung bangsa Cina kanthi dipun pandegani mas Garendi lan Mas Said ngebroki kraton Kartasura lan ngrebut panguwaos. Sunan Paku Buwana II kinanthen sentana dalem sawetawis lumengser saking Kraton, tumunten tindak sesingidan ngungsi dateng Ponorogo. Ing sedyo pinanggih Adipati Wiryaningrat ingkang taksih kabawah prentah Kraton Kartasura. Menika kekadosan rikala tanggal 30 Juni 1747.
Awit saking kepingin pinanggih Eyang Gurunipun, mila Paku Buwana II sinambi singidan lumampah mangidul ngetan saking kitha Ponorogo kadhereaken wadya sawetawis, Ngraosaken sayah, Paku Buwana II sawadaya lajeng ngaso saliro ingkang sepisanan ing sangandaping wit sawoo ageng ingkang ngrembuyung ronipun.
Sasampunipun ngaso sawetawis tindakipun kalajengaken kanthi nalusur urut lepen mangidul. Ing satunggaling papan tindakipun kapangkal dening sela ageng, mila radi kandheg sawetawis wekdal. Kanjeng Sunan paring dhawuh bilih papan kasebat keparingan nami Desa Pangkal. Ewa semanten ugi taksih nglajengaken lampah ngantos pungkasanipun, Kanjeng Sunan judheg. Amargi ing ngajeng, kiwa lan tengen kinepung pereng parung ingkang jejeg lan inggil. Papan judhegipun kanjeng Sunan, ngantos samangke sinebat Dukuh Judheg.

Wusana lelampahan kandheg dumugi ing mriki tumunten wangsul ngaler dating papan sakawit. Satengahing margi kanjeng Sunan netepi wajib nindakaken ibadah shalat wonten ing satunggaling mushola (masjid). Nanging jengkeling penggalih kanjeng sunan ngeplak segawon temahan pejah. Panggenan menika sinebat dukuh ngemplak. Tiyang samangke mastani Dukuh Ngemplak.
Kacarios kanjeng sunan ing panggenan ingkang samangke sinebat Dukuh Kacangan pinanggih kaliyan adhi sapaguron, ingkang asma Rama Muniran. Saking panjenenganipun kanjeng sunan kaaturan bilih Eyang guru, ingkang sesilih Eyang Kalipa Kusuma ugi ingkang sinebat Eyang Kalipa Negara sampun seda, kapetak ing redi Bayangkaki, Gegancangan Kanjeng Sunan tunuju Bayangkaki saperlu ziarah makam, pisan damel manungku puja semedi nyuwun pitedah saking ngarsa dalem Gusti Allah SWT. Salebeting semedi Kanjeng Sunan pikantuk wisik bilih sawetawis wekdal parikedah masanggrah wonten ing papan sakawit nenggih ing ngandap wit sawoo, panggenan ngaso salira ingkang sepisanan. Mila mekaten kanjeng sunan paring dhawuh bilih wonten rejaning zaman panggenan kasebat katelah “DESA SAWOO”. Mirit saking ing sangandhaping wit sawoo papan panggenan saben-saben kanjeng sunan lenggah manungku puja semedi.
Salebeting masanggrah wonten sawoo, sesambetan kaliyah adipati wiryoningrat lan sentana dalem ingkang wonten ing Kartasura katindakaken lumantar Ki Patih Brajanata. Kacarios rikala Ki Patih Brajanata kondur saking Ponorogo tumuju sawoo wonten satunggaling kedadosan ingkang wusananipun Ki Patih Brajanata seda, kapetak ing pinggiring margi jurusan Ponorogo-Trenggalek. Papan padununganing makam punika kasebat Brajanatan, ingkang samangke katelah Dukuh Brajan.
Sasampunipun Kanjeng Sunan masanggrah kirang langkung I (setunggal tahun). Kumpeni walandi kanthi kabiyantu Adipati Cakraningrat saget ngawonaken Mas Gerendi, mila makaten Kanjeng Sunan Kumbul ingkang pranyata Kanjeng Sunan Paku Buwana II lajeng kondur, wit saking Kapasrahan ngasta pusaraning paprentahan ing Kraton Kartasura
Kanjeng Sunan Paku Buwana II nganggep bilih Kraton Kartasura nuwuhaken musibah kemawon. Mila pusaraning paprentahan dipun pindah kanthi yasa Kraton anyar sapinggiring lepen sala ingkang winastan Kraton Surakarta Hadiningrat.

Titi mangsa 17 Agustus 2008
Kacarios dening

S O E K A R N I N

Adapun asal usul Pusaka Dora Manggolo  sebagai berikut  (dalam Bahasa Jawa)

ASAL MUASAL PUSAKA TOMBAK AGENG
“KYAI DORA MANGGALA”

Kacariyos duk ing nguni wonten priyantun ingkang keplajar saking wewengkon kraton Mataram. Panjenenganipun sesilih asma eyang “Dipoyudo” ugi ingkang katelah eyang Rambut Putih, karana wiwit lahir rekmanipun pethak.
Rikalanipun ndaweg mlujeng kedadak maesanipun giras. Kagelak mboten purun mlampah, kados wonten ingkang dipunajrihi. Pramilo eyang Dipotudo nunten naliti prikso kawontenan sakubenging papan mlujeng. Saiba kagetipun rikala uninga ing waliking gegrumbulan wonten priyagung ingkang ndaweg semedi kinanthen sawetawis rowang ing sangandhaping wit sawoo ingkang ageng lan ngrembuyung ronipun. Katitik saking busananipun, eyang Dipoyuda mangertos sanget bilih ingkang lenggah tafakur menika satunggaling raja ingkang jinagi para sentana dalem.
Gita-gita eyang Dipoyuda marepegi, nunten sungkem sumuyud amarikelu atur sembah. Saking wawan pangandikanipun, eyang Dipoyuda mangertos bilih panjenenganipun marak ngabyantara ing ngarsaning raja Kartasura ingkang ngaken sesilih “Sunan Kumbul”. Inggih rikalanipun wedal menika eyang Dipoyuda saking kepareng dalem Sunan Kumbul kapundhut minangka abdi dalem kinasih ingkang parikedah lelados ing sadinten-ditenipun. Kajawi saking menika ugi paring dhawuh bilih mbenjing yen wonten rejaning zaman papan menika kaparingan nami “Desa Sawoo”. Mirit saking saben-saben Kanjeng Sunan semedi manungku puja inggih mapan lenggah ing sangandhaping wit sawoo menika.
Awit saking setya tuhu lan tulusing anggenipun nindakake jejibahan minangka abdi dalem, katarimah leladosipun dening Kanjeng Sunan. Mila makaten ndungkap konduripun Kanjeng Sunan Kumbul dhateng ing Kraton Kartasura, eyang Dipoyuda kaparingan tali asih arupi pusaka ageng tombak Kyai Doramanggala jangkep warangka lan landheyanipun.
Eyang Dipoyuda kagungan putro 3 (tiga) cacahipun, jalu 2 (kalih) pawestri 1 (setunggal) inggih menika:
1. Eyang Dipokrama bebadra ing Janglengan Sawoo
2. Eyang Diporesa bebadra celak petilasan
3. Pawestri ingkang nglajengaken pasuwitan ndherek Kanjeng Sunan kondur dhateng Kartasura
Sakonduripun Kanjeng Sunan Kumbul dhateng Kartasura eyang Dipoyuda kejawi ngrimat pusaka ageng kyai Dora manggala ugi ngrimat petilasan masanggrahipun Kanjeng Sunan minangka Kuncen (Juru Kunci). Saderengipun puput yuswa, eyang dipoyuda masrahaken jejibahanipun dhateng ingkang putra:
a. Eyang Diporesa kapasrahan minangka kuncen turun-temurun. Ingkang wekdal samangke dipun asta dening eyang Sarmo Godhek.
b. Eyang Dipakrama kapasrahan ngrimat pusaka ageng Kyai Dora Manggala saderengipun eyang Dipokrama seda, saking putra kakung 7 (pitu) lan pawestri sekawan, mangka eyang Kadipraya ingkang kapasrahan nglajengaken ngrimat Kyai Dora Manggala.
Rikalanipun dinten riyadin Idul Fitri 1 Syawal 1378 H ngepasi dinten Kamis Wage tanggal 9 April 1959 bakdanipun acara sungkeman Kyai Dora Manggala kaparahaken pangrimatipun saking eyang Kadipraya dhumateng ingkang putra pambayun nenggih eyang Sarnoen Kadipraya. Mila lajeng kaboyong Kyai Dora Manggala dhateng dalem ageng Sarnoen Kadipraya kondur murut ing kasedan jati paring wasiat ing antawisipun masrahaken tombak ageng Kyai Dora Manggala dhumateng ingkang putra pun bapa Soekarnin minangka pewaris supados nyimpen lan ngrimat kanthi sae.

Titi mangsa 17 Agustus 2008
Kacarios dening

S O E K A R N I N

petilasan sunan kumbul sawoo
Punggowo Kraton surokarto hadiningrat berkunjung ke petilasan sunan kumbul sawoo

so pem desa jpg

porpimcam-sawoo calon-terpilih pkdaw-sawoo-3 pkdaw-sawoo-3 pkdaw-sawoo-2

DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SAWOO KECAMATAN SAWOO
NO DUKUH RW RT
NAMA DUKUH NAMA KAMITUWO RW NAMA KETUA RW RT NAMA KETUA RT
1 SAWOO DJOKO SISWANTO 01 MOCH. SYAMSUDIN 01 TRI AJI SETIAWAN
02 SUJIANTO
03 SUTRISNO
04 ABDUL MUKTI
02 SLAMET 01 MARNO
02 BUDI SETIAWAN
03 ENDRO CAHYONO
04 INDRAT WINARKO
05 SUPRIYONO
03 KATENI 01 HADI SISWOYO
02 MURYANTO
03 DJEMONO
04 PAIMUN 01 SUTRIS
02 SUYANTO
03 KATELIN
04 PANUT
05 SOIMUN
06 SUKAMTO
2 KLECO MUDJIONO 01 SOIKUN 01 SABAR
02 PURYANI
03 JUWARNI
04 TOHA
05 SOIRIN
06 TUKIJO
02 RAMELAN 01 JEMARI
02 SUWITO
03 SOIRIN
04 KATENUN
05 SUYITNO
06 SUYONO
07 MUHAIMIN
3 KACANGAN FADJAR SUSENO ADIPUTRA 01 KATENUN 01 BEDJO
02 MISMUN
03 KASEMIN
04 JARNO
05 SUNARTO
06 SARNUN
07 TUMIKUN
08 SUNARDI
02 Drs. WAHYUDIONO 01 SUCIPTO
02 MESIYAR
03 VIRGO SUKIRIAWAN
04 SISWANTO
05 ARIF UNTORO
06 MARWIN
07 M. NURDASIN
08 SETYO UTOMO
4 NGEMPLAK PURWO WIDODO 01 MISKAN 01 SUGIANA
02 BANDI
03 MISELAN
04 SUKARLAN
05 JUWADI
06 JEMARI EKO PRASETYO
02 KATELIN 01 JARNI
02 M. SUGITO
03 ARISTONO
04 TUMIKUN
05 MUJANI
5 KOCOR DJEMURI 01 SUKARDI 01 SUTAMSI
02 KUSNIN
03 MESENO
02 PARNO 01 GUWANTO
02 HARIPIN
03 TIMBUL HADI PRAYITNO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *