Group Reyog Joyo Taruno

Group Reyog Joyo Taruno adalah wakil dari Kecamatan Sawoo dalam Festival Reog Mini pada Grebeg Suro 2022. dalam Hal ini diwakili oleh SMP Negeri 2 Sawoo tampil pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2023 jam 20.00 WIB bertempat di panggung Utama Alon Alon Ponorogo.

selanjutnya Pimpinan Group Reyog Joyo taruno mengucapkan :

Assalamu Alaikum wr wb.

Kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada seluruh teman-teman panitia dan pihak-pihak yang telah membantu, atas terselenggaranya pagelaran Reog Mini Joyo Taruno dalam kancah Festival Reog Mini Grebeg Sura 2022.

Kita telah berusaha semaksimal kemampuan, selebihnya kami serahkan kepada dewan Juri dan Kuasa Allah SWT.

Semoga dengan dukungan baik spiritual maupun materiil, dari panjenengan semua dapat mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Semoga Allah membalas Budi baik panjenengan semua.

Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sekali lagi terimakasih atas perhatiannya.

Wassalam,
Pimp. RM . Joyo Taruno.

personil

WAROK TUA WAROK 1.      Abadi Suryana 2 Reyhan Faid

JATIL :

1 Kholis S

2 Efendi N

3 Grady Dion SW

4 Imam Khoirul M.S

5 Dhikta Surya P

6 Reyhan Perdana

 7 Handika Yoga P

8 Rendy Juristian F

9 Heri Wahyu Prabowo

10 Dani Amirul

11 Bagas LK

12 Mahardika Hafid R. Delya Ryan Florencia

13. Feriska Wahyu Nur Anggita

14 Rifatul Azizah

15. Ike Noviana Candra N

1 6 Sevia Maya Maharani

27. Laysha Octavia

18.Yunita Sindy Fitriana

19 Candra Dewi Nurtiani

20 Nia Anisyatul Ramadhani

22 Niarika Ayunda Fitriani

23.Farida Nur Jannah

24  Amei Desta Ayu Putri NJ

25 Alika Putri Novitasari Reva Putri Maharan

26 Candra Kirana

27 Eka Nur Cahyani

28 Zifara Ruchiragati Mevta Eka Devita P

29.Regina Renae Rebecca

39 Mutia Jasmin  

KLONO SEWANDONO : Fawway Endin Alfiansyah

PEMBARONG :

1.Yoga Pradana

2. Kukuh Munawar

3.Bias Eka Saputra

4. Arva Nizar

BUJANG GANONG :

1 Fahmi Raditya Al-Farobi Ponore

2 Raffatitan Yuxikato Fial Anhar Ponore

PENGRAWIT :

 1 Anang

2        Aerton

2.      Bimo

3.      Arieskha Putri Nirmala

4.       Cesya Ardita Ziwi

5.      Cinta Aulia Novitasari

6.      . Jelita Dafi Lestari

7.       Diva Nuraini

8.      Oktavia Melinda Putri

9.      . Farida Putri Nuraini

10.   Nanda Oktavia

11.   Regina Novia Margareta

12.   . Resa Siti Nur Muslimah

13.    Chetrin Febian Pamela

14.   Gadis Kurnia Ramadhani

15.    Rivo Arda Febria Saputra

16.   Lukyan Rahma Romadhoni

17.    Ahmad Ahyarul Ummam Zidny Rusydan Sofia

18.   Rayhan Virgiawan

19.   Rengga Eka Diva A.S

20.    Darren Ega Kurnia P

21.   Angga Dwi Prastya

22.    Fiqki Arta Firnanda

23.   Aditya Riski Sunya P

24.    Hafis 25.   Roni Wiranto

26.   . Septian Dwi Ramadhani

27.   Mawar

28.    Arfin Ardian Abadi

29.   Muhammad Abdul H

30.   Andika 3

1.   Bintang Dwi Nurwijaya

32.   Rehan A.P